Tron Tronsen (f. 1956)

Utdannelse
1985: Cand.med. Universitetet i Tromsø
1995: Spesialist i Generell kirurgi
1996: Spesialist i Urologi

Stillinger/praksis:
1987-1996: Utdannelsesstillinger i kirurgi og urologi ved sykehuset Levanger, og Universitetssykehuset i Tromsø ( UNN)
1996-2001: Overlege/seksjonsoverlege ved hhv Universitetssykehuset i Tromsø og sykehuset Levanger
2001-2004: Fastlegestilling, Verdal kommune
2004-2016: Overlege/seksjonsoverlege ved hhv Universitetssykehuset i Tromsø og sykehuset Levanger

Bred erfaring innen urologi samt generell kirurgi, med vaktarbeid, og utredning/diagnostikk og behandling/operasjon av både akutte og kroniske lidelser i urinveier og genitalområdet.
Erfaring fra sykehusarbeid i utviklingsland.