Urologiklinikken Trondheim er en del av 2. linje /spesialist-helsetilbudet i Helse Midt-Norge RHF, og de aller fleste pasientene er henvist fra fastlege.

Avbestilling av oppsatt time må gjøres på hverdager, senest 24 timer i forveien. Konsultasjoner som ikke er avbestilt i henhold til dette vil bli belastet med et gebyr.